İngiltere’de Yaşayan Türkler ve iş olanakları

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan İngiltere, yüksek yaşam koşulları nedeniyle neredeyse dünyanın her ülkesinden göç almaktadır. Göçmenlere karşı çok sıkı politikalar benimseyen İngiltere’ye çok sayıda Türk vatandaşının göç ettiği bilinen bir gerçek. Ülke genel politika olarak beyin göçünü benimsemekte ve yerleşmeyi düşünen insanlarda eğitimlerinin tamamlanmasını birinci planda tutmaktadır. 1990’lı yıllardan itibaren ülkeye çok sayıda […]