Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan İngiltere, yüksek yaşam koşulları nedeniyle neredeyse dünyanın her ülkesinden göç almaktadır. Göçmenlere karşı çok sıkı politikalar benimseyen İngiltere’ye çok...